Olet hankkimassa uutta tulisijaa, miksi ottaisit sen vanhalla tekniikalla?

Harkitsetko muurattua takkaa, pönttöuunia tai vaikka pihauunia? Valitse se markkinoiden nykyaikaisimmalla LumoX palotekniikalla, ympäristöystävällisellä ratkaisulla säästät luontoa ja lompakkosi nyörejä

Tek­niikka kehittyy, eikä takat ole poikkeus. Olemme tuoneet kehit­tä­mämme LumoX palo­tek­niikan nyt muu­rattuun tuli­sijaan - sen edut ovat: puhdas pala­minen, pieni puun­ku­lutus ja tur­val­lisuus. Ympä­ris­töys­tä­väl­li­sellä rat­kai­sulla säästät luontoa ja lom­pakkosi nyörejä.

Etuja ovat:
  • Puhdas pala­minen (ympä­ris­töys­tä­väl­lisyys)
  • Pieni puun­ku­lutus (ener­gia­te­hokkuus)
  • Alhaiset hor­mi­läm­pö­tilat (tur­val­lisuus)

Videot

1 Videos

Yhteistyössä

Miksi LumoX?

Muu­ratut LumoX - takat, pönt­tö­uunit ja piha­uunit toi­mivat mark­ki­noiden nyky­ai­kai­sim­malla LumoX palo­tek­nii­kal­lamme, jossa palo­tek­niikka ohjataan esi­läm­mi­tettynä puiden päälle. Silloin puu palaa puh­taasti ja savu­kaasut ehtivät palaa takassa, eivätkä nouse saas­teiksi ja huk­ka­läm­möksi ympä­ristöön tai naa­pu­ruston rie­saksi, näin puusta saadaan irti puh­taasti vii­mei­setkin ener­gian­rippeet. Lisäksi rat­kaisu on erittäin moni­puo­linen, sillä LumoX-takoissa on mah­dol­lista polttaa puun lisäksi myös puu­pel­lettiä ja bri­kettiä. LumoX palo­tek­niikka intek­roidaan tuli­sijaan sen valmistusvaiheessa. 

Kaut­tamme saat myös savu­hor­mi­suun­ni­telman, käy­tämme palo­tur­val­lisia ja eko­lo­gisia savu­piip­pu­tuot­teita, joilla saadaan kuumat savu­kaasut tur­val­li­sesti ulos.

Muurattujen LumoX-takkojen koko ja ulkonäkö on täysin muunneltavissa toiveidesi mukaan, voit myös tutustua vakiomallistoomme
Tiesitkö että tämä kaikki on mahdollista tehdä myös olemassa olevaan tulisijaan? Vanhan takan purkutuomio ei ole ainut vaihtoehto. - LumoX palotekniikka on kätevästi päivitettävissä myös vanhempiin takkoihin LumoX EkoAir ilmaohjaimella.